Bild

Information till mäklare

Föreningen

Nyvallen 2 har 24 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. Alla lägenheter är 4 rok på 70kvm. Husen byggdes år 2016 och föreningen äger marken. Kommunal sophantering och vissa andra kostnader delas med våra två systerföreningar Nyvallen 1 och 3.

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott och avier skickas ut månadsvis. Avgiften inkluderar vatten och värme.

  • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är minsta andel 10%.
  • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp per överlåtelse.
  • Pantsättningsavgiften är 1% av gällande prisbasbelopp per pant.
  • Föreningen tillåter korttidsuthyrning, uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande.

Hantering överlåtelser

Ansökan om inträde/utträde görs med detta formulär. Överlåtelseavtal och en utskriven och undertecknad version av ansökan om inträde/utträde skickas till vår postadress.

IMD-el

I Brf Nyvallen 2 har vi gemensamhetsel. El debiterad preliminärt med 400kr ink moms per månad och korrigeras efter faktiskt avläsning två gånger per år i april och oktober.